RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Państwa prywatność informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELPI - E.Bałdych, P.Gradus Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (52-016) przy ul. Rybnickiej 72 (dalej: ELPI s.j. ), e-mail: biuro@elpi.wroclaw.pl, www.elpi.wroclaw.pl
 2. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od ELPI s.j. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia w przypadku ziszczenia się dwóch przesłanek wynikających z art. 20 RODO.
 3. Jeżeli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, reklamacji wykonywanych usług, jeśli takie się pojawią.
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub zlecenia.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na ELPI s.j. np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz ELPI s.j. usługi windykacyjne, prawne oraz dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 8. Państwa dane osobowe będą przez ELPI s.j. przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie własnoręcznego podpisu i odesłanie skanem bądź pocztą tradycyjną"

 • e-mail: biuro@elpi.wroclaw.pl
 • faks: (48) 71 75 06 307
 • adres: ELPI, 52-016 Wrocław, ul. Rybnicka 72

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z  prawa  cofnięcia  zgody.  Nie  ma to wpływu  na  przetwarzanie, które  miało  miejsce  do  momentu wycofania zgody.
Powyższe żądania można zgłaszać drogą mailową, faksem lub pocztą jw.

Adres: Dane kontaktowe ws. oferty dedykowanej: Dane kontaktowe ws. projektów CNC:
ELPi - E. Bałdych, P. Gradus Spółka Jawna
ul Rybnicka 72
52-016 Wrocław, Polska
E: biuro@elpi.wroclaw.pl
Stanisław Bałdych
T: +48 664 760 906
E: s.baldych@elpi.wroclaw.pl
Jakub Bałdych
T: +48 666 573 023
E: k.baldych@elpi.wroclaw.pl

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]